Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6473
Title: Sprawozdanie z działalności Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Cieszynie za lata 2010-2016
Authors: Diakowska-Kohut, Edyta
Keywords: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze; Cieszyn; sprawozdanie; działalność
Issue Date: 2016
Citation: Studia Etnologiczne i Antropologiczne, T. 16 (2016), s. 260-262
Abstract: Jednoznaczny zamiar utworzenia cieszyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego zrodził się w czerwcu 2009 roku w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Następnie na posiedzeniu Zarządu Głównego PTL we Wrocławiu, 17 września 2009 roku, jednogłośnie przyjęto wniosek i podjęto decyzję o powołaniu Oddziału PTL w Cieszynie. Adnotacja o zarejestrowaniu Oddziału w Krajowym Rejestrze Sądowym opatrzono datą 8 stycznia 2010 roku. Pierwszym prezesem cieszyńskiego oddziału PTL został dr hab. Zygmunt Kłodnicki, który pełnił tę funkcję do listopada 2013 roku. W wyniku wyborów 7 listopada 2013 roku wyłoniono nowego prezesa, którym została dr Agnieszka Pieńczak. Pozostali członkowie aktualnego Zarządu Oddziału to: wiceprezes – dr hab. prof. UŚ Jan Kajfosz, skarbnik – dr Magdalena Szalbot oraz sekretarz – mgr Edyta Diakowska-Kohut.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6473
ISSN: 1506-5790
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diakowska_Kohut_Sprawozdanie_z_dzialalnosci.pdf246,78 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons