Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6488
Title: Wstęp
Authors: Wiśniewska-Paź, Barbara
Wróblewski, Piotr
Keywords: sport; socjologia sportu
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Wiśniewska-Paź, P. Wróblewski (red.), "Społeczeństwo, sport, edukacja". (S. 7-12). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Autorzy zgromadzonych w tomie artykułów w analizie fenomenu sportu i edukacji we współczesnym społeczeństwie stosują różne perspektywy badawcze. Obok socjologii sportu, wykorzystywane są teorie powstałe na polu socjologii: kultury, organizacji, małych i dużych struktur społecznych czy socjologii ciała. W wielu artykułach znajdują się wyraźne odniesienia do teorii społeczeństwa konsumpcyjnego, które opisują ramy społeczne eksplorowanych fenomenów. Zaprezentowane w tomie stanowisko teoretyczne ma wiele elementów wspólnych z wcześniej zaproponowanym przez Zbigniewa Krawczyka podejściem do badań sportu, który eksponuje jego wieloaspektowość jako fenomenu ludycznego, mitycznego oraz elementu kultury symbolicznej. […]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6488
ISBN: 9788380128644
9788380128651
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wisniewska_Paz_Wstep.pdf401,13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons