Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6495
Title: O prawie własności i jego współczesnych funkcjach
Authors: Pańko, Walerian
Kurowska, Teresa
Keywords: Walerian Pańko; prawo własności; prawo rolne; urbanistyka; prawo zabudowy
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Najszerszy zakres w literaturze prawniczej poświęconej problemom własności stanowią dzisiaj, oprócz prac z zakresu prawa rolnego, prace traktujące o własności gruntu w aspekcie urbanistycznym i to zarówno prace cywilistyczne (m. in. kwestia, czy prawo zabudowy — ius aedificandi — należy do treści prawa własności gruntowej), administratywistyczne (np. własność a prawo budowlane, a wywłaszczenie, a planowanie przestrzenne), jak i finansowoprawne (np. własność a reglamentacja ceny ziemi i zwalczanie spekulacji terenami budowlanymi). Obok czynników gospodarczych wpływających na kształt własności występują również czynniki o charakterze technologicznym i ekologicznym. Na przykład w nauce prawa uważa się, że współczesne koncepcje urbanistyczne i oparte na nich technologie budownictwa wysokościowego stwarzają konieczność rewizji przestrzennego zakresu własności gruntowej. […]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6495
ISBN: 9788380128767
9788380128774
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Panko_O_prawie_wlasnosci_i_jego_wspolczesnych.pdf7,43 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons