Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6519
Title: Zbawienie wobec historii. Próba teologicznej rehabilitacji pojęcia utopii
Authors: Kempa, Jacek
Keywords: zbawienie; utopia; historia
Issue Date: 2018
Citation: Er(r)go. Teoria-Literatura-Kultura, Nr 36 (1/2018), s. 65-79
Abstract: Teologia, według jednego z klasycznych jej ujęć, to intellectus fidei, racjonalny namysł nad treściami wiary. W polu tej refleksji znajduje się także wiara w zbawienie. Teologia traktuje zbawienie z najwyższą powagą, jako rzeczywistość niekwestionowaną w swym istnieniu, choć znajdującą się na krańcach poznawalności. W niniejszym artykule, zredagowanym przez teologa, będzie nas interesować jednak nie tyle próba opisu teologicznej „teorii zbawienia” , ile pewien rodzaj wpływu, jaki wywiera na kulturę samo przekonanie o jego istnieniu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6519
ISSN: 1508-6305
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kempa_Zbawienie_wobec_historii.pdf375,49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons