Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6537
Title: Aeolian sands on Yarki Island in northern Baikal
Authors: Kozyreva, Elena A.
Szczypek, Tadeusz
Trzhcinski, Yurii B.
Keywords: Aeolian sands; Yarki Island
Issue Date: 2007
Citation: Acta Geographica Silesiana, [T.] 2 (2007), s. 27-32
Abstract: Wyspa Jarki stanowi bardzo wąską (50–100 m) kosę lub mierzeję, oddzielającą północny kraniec Bajkału od Angarskiego soru. Jest efektem akumulacji osadów przynoszonych przez Kiczerę i Wierchnią Angarę, a także oddziaływania fal bajkalskich. Jest więc formą holoceńską, zbudowaną z piaszczystych osadów rzecznych i jeziornych, które po wynurzeniu się nad poziom wody zaczęły być modelowane przez wiatr. Rozwinęły się tu liczne formy wydmowe o wysokości niegdyś sięgającej do 10–12 m, których podstawę stanowią dawne wały brzegowe. Praca przedstawia charakterystykę współczesnej rzeźby eolicznej tego obszaru, a przede wszystkim zwraca uwagę na mechaniczne cechy piasków przewianych na tle utworów podłoża.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6537
ISSN: 1897-5100
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozyreva_Aeolian_sands_on_Yarki_Island.pdf1,3 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons