Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6599
Title: Wstęp
Authors: Borysławski, Rafał
Jajszczok, Justyna
Wolff, Jakub
Bemben, Alicja
Keywords: śmiech; śmiech w literaturze; śmiech w historii
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: R. Borysławski, J. Jajszczok, J. Wolff, A. Bemben (red.), "HistoRisus : historie śmiechu / śmiech [w] historii" (S. 7-10). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Tragiczne paryskie wydarzenia związane z zamachem na redakcję satyrycznego pisma „Charlie Hebdo” w styczniu 2015 roku brutalnie przypomniały nam wszystkim, że to, co wiąże się ze śmiechem, może być dramatycznie poważne. Tak jak śmiech potrafi łączyć, potrafi też dzielić, tak jak potrafi wyzwalać, potrafi niszczyć. Rzadko która z ludzkich reakcji zawiera tyle przeciwieństw i niesie ze sobą tyle ambiwalentnych znaczeń tak silnie nacechowanych obyczajowo. To, w jaki sposób, kiedy i z czego się śmiejemy, określa nas niezwykle mocno i w sposób szczególny buduje nie tylko relacje międzyludzkie, ale i tworzy hierarchie władzy i zależności. Choć śmiech przynosi uwolnienie emocji, odnowę i radość, może być również tryumfujący, sardoniczny i drwiący, pogardliwy i transgresyjny, histeryczny i szalony, groźny i stłumiony." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6599
ISBN: 978-83-8012-775-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Boryslawski_Wstep.pdf294,26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons