Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6637
Title: Wstęp
Authors: Knapik, Eugeniusz
Woźniakowska, Agnieszka
Stępień, Wojciech
Szurman, Jarosław
Keywords: muzyka; literatura; twórczość; styl późny
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Knapik, A. Woźniakowska, W. Stępień, J. Szurman (red.), "Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze" T. 4. (S. 7-8). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Na niniejszy tom złożyły się artykuły dotyczące zagadnienia „późności” w XX wieku. Otwiera go artykuł Joanny Wojnickiej, poświęcony twórczości reżyserskiej Fritza Langa, Davida Leana i Akiry Kurosawy. Autorka poddaje analizie ostatnie dzieła tych twórców, wyjaśniając, dlaczego (i czy słusznie) zostały one zapomniane lub niepochlebnie przyjęte. Joanna Schiller-Rydzewska koncentruje się na określeniu cech stylu późnego Augustyna Blocha, ze szczególnym uwzględnieniem dwukierunkowości, swoistego rozdarcia postawy twórczej kompozytora w tym okresie. […]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6637
ISBN: 9788380128828
9788380128835
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Knapik_Wstep.pdf251,88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons