Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6705
Title: Kształtowanie się roślinności psammofilnej na antropogenicznych siedliskach piasków śródlądowych południowej Polski
Authors: Rahmonov, Oimahmad
Szczypek, Tadeusz
Wika, Stanisław
Keywords: Pustynia Błędowska; Corynephorus canescens; Koeleria glauca; antropopresja; przystosowania ekologiczne
Issue Date: 2011
Citation: Acta Geographica Silesiana, [T.] 10 (2011), s. 74-79
Abstract: The paper presents features of psammophilous plant species (mainly Corynephorus canescens and Koeleria glauca) adaptation to life at specific sandy substratum. The attention was paid to the importance of plant communities created by these species for mobile substratum fixation and formation of initial soils of arenosol and regosol type.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6705
ISSN: 1897-5100
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rahmonov_Ksztaltowanie_sie_roslinnosci_psammofilnej.pdf996,38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons