Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6734
Tytuł: La Linguistica cultural : una aportacion a la metodologia
Autor: Wilk-Racięska, Joanna
Słowa kluczowe: cultural linguistics; pragmatics; cognitive linguistics; notional decomposition; semantics
Data wydania: 2016
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Wilk-Racięska, A. Szyndler, C. Tatoj (red.), "Relecturas y nuevos horizontes en los estudios hispanicos. Vol. 4, Lingüística y didáctica de la lengua española" (S. 205-217). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The aim of this article is to present the research apparatus of the cultural linguistics. I understand the cultural linguistics as a multidimensional research system which, depending of the phenomenon under investigation uses various tools. Hence, the research apparatus of cultural linguistics covers both cognitive and pragmatic tools and it can also use the instruments typical for ethnolinguistics. However the most important tool serving in a sense as an authorization of later cognitive and pragmatic studies is an analysis by means of notional decomposition. When a subject of research is language changes created mainly as a result of an encounter of two different visions of the world, a decomposition of notional structure of the expressions into basic elements seems the most reasonable and even a necessary starting point.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6734
ISBN: 9788380128224
9788380128231
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wilk_Racieska_La_Lingüística_cultural.pdf475,38 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons