Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6758
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKempa, Jacek-
dc.date.accessioned2018-10-17T07:19:04Z-
dc.date.available2018-10-17T07:19:04Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationStudia Nauk Teologicznych PAN, Nr 12 (2017), s. 69-87pl_PL
dc.identifier.issn1896-3226-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/6758-
dc.description.abstractPytanie Lessinga o poznawalność Boga (Absolutu) w historii stanowi trwałe wyzwanie dla nowożytnej teologii. W artykule zestawiono ze sobą poglądy na ten temat zaprezentowane przez Josepha Ratzingera i Waltera Kaspera. Zauważono wyraźną różnicę: Kasper zdecydowanie udziela pierwszeństwa historii i w niej Objawieniu, a Ratzinger kładzie akcent na pierwszeństwo idei Boga, w świetle której interpretuje Objawienie i historię. Wyłaniają się tu dwa różne typy teologii. Przejawiają się one w odmiennych sposobach przedstawienia chrystologii. Pierwszy wychodzi od historycznego świadectwa o Jezusie i na tej podstawie stara się o zbudowanie spójnego obrazu tożsamości wcielonego Syna Bożego. Drugi wychodzi z – płynącego z kościelnej wiary – założenia o jedności Pisma i przedstawia w tym świetle świadectwo Ewangelii o Jezusie. Zostaje postawiona teza, że oba te typy teologii potrzebują siebie nawzajem, choć nie można ich zharmonizować ze sobą.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectteologia fundamentalnapl_PL
dc.subjectteologia historiipl_PL
dc.titlePoznanie Boga w historii. Debata między Josephem Ratzingerem a Walterem Kasperempl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalStudia Nauk Teologicznych PANpl_PL
dc.identifier.doi10.24425/119340-
dc.description.referencesKasper, W., Jezus Chrystus, tłum. B. Białecki, Instytut Wydawniczy "Pax": Warszawa 1983. Kasper, W., Jesus der Christus, Matthias-Grünewald-Verlag: Mainz 1998. Kasper, W., Das Absolute in der Geschichte. Philosophie und Theologie der Geschichte in der Spätphilosophie Schellings, Herder Freiburg: Freiburg im Breisgau 2010 (Gesammelte Schriften 2). Kasper, W., Das Wesen des Christlichen. Anfragen an die "Einführung in das Christentum" von Joseph Ratzinger, w: tenże, Theologie im Diskurs, Freiburg, Basel, Wien 2014, s. 450–461 (Gesammelte Schriften, 6). Lessing, G.E., Über den Beweis des Geistes und der Kraft, w: tenże, Werke, t. 8, red. Göpfert, H.G., München 1976. Ratzinger, J., Einführung in das Christentum. Vorlesungen über das Apostolische Glaubensbekenntnis, Kösel: München 1998. Ratzinger, J., Jezus z Nazaretu. Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, w: tenże, Opera omnia, t. 6, Lublin 2012-, s. 119–378. Szymik, J., Theologia benedicta. Tom 2, Księgarnia św. Jacka: Katowice 2012pl_PL
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kempa_Poznanie_boga_w_historii_Debata_miedzy_Josephem_Ratzingerem.pdf468,06 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons