Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6774
Tytuł: Duchowość w czasach interakcji z maszyną
Autor: Kempa, Jacek
Słowa kluczowe: Christian spirituality; cyber theology
Data wydania: 2017
Źródło: Filo-Sofija, Vol. 17, Nr 39/1 (2017), s. 139-149
Abstrakt: The article discusses the problem of an influence of human interactions with machines that simulate personality on spirituality understood in theology as a reality founded on the relationship with God. The perspective of theoretical theological reflection is presented here, based on the fundamental assumptions of the Christian doctrine. The basic assumption is the necessity of interpersonal relationships for our spiritual development. A relationship with a machine cannot replace interpersonal interactions. It cannot fulfil the functions typical for the development of spirituality. If encounters with a machine are to simulate personal relationships, they can also have an impact on spirituality. Above all, the possibility of adverse consequences of this influence has been noted, with the proposed predictions and hypotheses offered as a starting point for further debates.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6774
ISSN: 1642-3237
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Teol)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kempa_Duchowosc_w_czasach_interakcji_z_maszyna.pdf432,21 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons