Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6787
Title: Trudna sytuacja życiowa dzieci i młodzieży z obszaru wielkomiejskiej biedy jako zagrożenie dla bezpieczeństwa społecznego – egzemplifikacja miasta Siemianowice Śląskie
Authors: Stępień-Lampa, Natalia
Keywords: urban poverty; social safety; underprivileged people
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Bryłka, T. Kałuski, M. Korbaś (red.), "Władza a społeczeństwo" (S. 69-85). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The article addresses the problem of difficult living conditions of children and young people living in the area of urban poverty. The deliberations are based on the example of the town of Siemianowice Śląskie. After 1989, in this town there have been numerous social problems, which resulted from the systemic transformation and restructuration of heavy industry. What is particularly disturbing is the concentration of poverty on a spatially limited area and the emergence of areas of urban poverty. Their occurrence contributes to the threat to social safety.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6787
ISBN: 9788380126190
9788380126206
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stepien_Lampa_Trudna_sytuacja_zyciowa_dzieci_i_mlodziezy.pdf360,04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons