Skip navigation

Książki/rozdziały (WNoZ) : [47] Strona domowa kolekcji

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne powiadomienia o nowościach RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Kolekcje pozycji (Sortowane po Data zamieszczenia oraz malejąco ): 1 do 20 z 47
Data wydaniaTytułAutor
2016Uwarunkowania rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznychSitek, Sławomir
2016Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta w Mysłowicach w latach 1913-2013Dragan, Weronika
2014Klucz do zrozumienia Arktyki. Fiord jako ogniwo integrujące ocean, ląd i atmosferęGrabiec, Mariusz
2013Uwarunkowania rozwoju turystyki postindustrialnej w przestrzeni Górnośląskiego Związku MetropolitalnegoLamparska, Marzena
2009Układ lokalizacyjny miast typu system - sieci na obszarze PolskiKrzysztofik, Robert
2011Wieloletnia zmarzlina w wybranych obszarach Tatr, Gór Skandynawskich i Spitsbergenu w świetle kompleksowych badań geofizycznych i analiz klimatologicznychDobiński, Wojciech
2014Wybrane przemiany geomorfologiczne mis zbiorników wodnych i ocena zanieczyszczeń osadów zbiornikowych w warunkach zróżnicowanej antropopresji (na przykładzie regionu górnośląsko-zagłębiowskiego)Rzętała, Martyna A.
2013Wskaźnikowe składniki mineralne w tkance płucnej osób narażonych na pyłowe zanieczyszczenia powietrza w konurbacji katowickiejJabłońska, Mariola
2010Wpływ spękań na anizotropię prędkości fal sejsmicznych w wybranych masywach skalnychStan-Kłeczek, Iwona
2009Stratygrafia pyłkowa i historia roślinności interglacjału mazowieckiego i starszej części zlodowacenia liwca w zachodniej i środkowej części Wyżyn PolskichNita, Małgorzata
2014Systematyka procesu depopulacji miast na obszarze Polski od XIX do XXI wiekuKantor-Pietraga, Iwona
2010Stykowość obszaru i jej wpływ na przebieg procesów społeczno-ekonomicznych na przykładzie południowej części województwa śląskiegoSitek, Sławomir
2007Relacje między roślinnością i glebą w inicjalnej fazie sukcesji na obszarach piaszczystychRahmonov, Oimahmad
2012Przystropowa strefa gazonośna w utworach karbonu południowej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego - występowanie, parametry zbiornikowe węgla oraz możliwości pozyskania metanuKędzior, Sławomir
2015Relacje między zespołami szczątków karpologicznych a współczesną roślinnością małych, płytkich zbiorników wodnych : reprezentacja współczesnej roślinności i rozmieszczenie makroszczątków w osadach wybranych zbiorników Wyżyny ŚląskiejSzymczyk, Artur
2010Ewolucja składu mineralnego skał cieszyńskiej prowincji magmowejWłodyka, Roman
2011Nanostruktura i mikrotekstura antracytówDuber, Stanisław
2013Metody geoelektryczne w badaniach gruntów skażonych substancjami ropopochodnymiŻogała, Bogdan
2014Zmiany i rozwój przestrzeni w geograficznie centralnej części Sosnowca. Studium przestrzenno-dynamiczneKrzysztofik, Robert; Spórna, Tomasz; Dragan, Weronika
2009Charakterystyka epigenetycznych zmian węgla w pokładach w strefach uskokowych Górnośląskiego Zagłębia WęglowegoĆmiel, Stanisław Roman
Kolekcje pozycji (Sortowane po Data zamieszczenia oraz malejąco ): 1 do 20 z 47