Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6816
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRzętała, Martyna A.-
dc.date.accessioned2018-10-19T06:24:48Z-
dc.date.available2018-10-19T06:24:48Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationActa Geographica Silesiana, [T.] 22 (2016), s. 65-76pl_PL
dc.identifier.issn1897–5100-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/6816-
dc.description.abstractSkład chemiczny osadów dennych zbiorników wodnych określono meto-dami ICP i INAA. Dowiedziono, że niektóre z mikroskładników (As, Ba, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, S, Sr, V, Zn) znacznie od-biegają ilością od poziomów uznawanych za naturalne w osadach wodnych Polski. Osady denne zbiornika Otmuchów reprezentują klasy osadów od praktycznie niezanieczyszczonych do silnie zanieczyszczonych (-1,26 Igeo < 3,89), osady zbiornika Dzierżno Duże mieszczą się natomiast w przedziale od niezanieczyszczonych do ekstremalnie zanieczysz-czonych (0,34 Igeo < 5,20). Wskaźniki zanieczyszczenia świadczą o umiarkowanym zanieczyszczeniu osadów dennych zbiornika Otmuchów (0,1 < Cif < 3,4) i nawet bardzo wysokim zanieczyszczeniu osadów dennych w zbiorniku Dzierżno Duże (0,7 < Cif < 8,5). Stopień zanieczyszczenia osadów dennych jest niski w przypadku zbiornika Otmuchów (Cd = 5,2), a w przypadku zbiornika Dzierżno Duże (Cd = 22,6) świadczy o znacznym zanieczyszczeniu. Wzbogacenie składu che-micznego osadów, świadczy o kumulacji w osadach dennych pierwiastków śladowych, które wobec przekroczenia tła geochemicznego należy utożsamiać z zanieczyszczeniami.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectbottom sedimentspl_PL
dc.subjectchemical compositionpl_PL
dc.subjecttrace elementspl_PL
dc.subjectheavy metalspl_PL
dc.titleAccumulation of trace elements in bottom sediments of the Otmuchów and Dzierżno Duże reservoirs (Odra river basin, Southern Poland)pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalActa Geographica Silesianapl_PL
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rzetala_Accumulation_of_trace_elements_in_bottom_sediments.pdf1,08 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons