Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6819
Title: Obrady Sejmu Wielkiego w relacjach rezydenta saskiego Franciszka Essena. Wokół elekcji elektora saskiego
Authors: Kocój, Henryk
Keywords: Sejm Wielki; elekcje królów; Franciszek Essen
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Markiewicz, D. Rolnik, F. Wolański (red.), "Wokół wolnych elekcji w państwie polsko-litewskim XVI-XVIII wieku : o znaczeniu idei wyboru - między prawami a obowiązkami" (S. 521-545). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Władysław Konopczyński, niezwykle utalentowany historyk, w pewnym sensie „archiwożerca”, autor wybitnego dzieła o konfederacji barskiej w biogramie Franciszka Essena zamieszczonym w Polskim słowniku biograficznym trafnie zaznaczył, że ogromna korespondencja Essena (ponad 60 tomów) znajdująca się w archiwum w Dreźnie (Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden) nie została zbadana całkowicie1. Kierując się wskazaniami tego znakomitego historyka, starałem się w ciągu ostatnich lat mojego życia prześledzić szczegółowo korespondencję saskiego rezydenta z okresu poprzedzającego Sejm Wielki, a także z początku jego obrad. Jakkolwiek już przed 50 laty przeglądałem korespondencję z drezdeńskiego archiwum, pisząc swą pracę habilitacyjną o stosunkach polsko-saskich w dobie Sejmu Wielkiego, to dopiero w czasie ostatniego pobytu w Dreźnie doceniłem jej wartość i znaczenie[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6819
ISBN: 9788380129030
9788380129061
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kocoj_Obrady_Sejmu_Wielkiego.pdf457,06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons