Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6832
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSzczypek, Tadeusz-
dc.contributor.authorSnytko, Walerian A.-
dc.contributor.authorWika, Stanisław-
dc.contributor.authorBazhenova, Olga I.-
dc.date.accessioned2018-10-19T08:52:18Z-
dc.date.available2018-10-19T08:52:18Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationActa Geographica Silesiana, [T.] 25 (2017), s. 39-48pl_PL
dc.identifier.issn1897–5100-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/6832-
dc.description.abstractWspółczesne procesy i formy eoliczne są nad Bajkałem zjawiskiem relatywnie powszechnym: ich rozwojowi sprzy-ja odpowiednia budowa geologiczna, systemy silnych wiatrów, zwłaszcza znad tafli jeziornej (czyli wiejących z półno-co-zachodu i południo-zachodu), a także zintensyfikowana abrazja brzegów oraz różne inne przejawy antropopresji. Wspom-niane formy i procesy są rozwinięte głównie w środkowej części wschodniego wybrzeża Bajkału, a także na łagodnym północno-zachodnim wybrzeżu wyspy Olchon, przy czym występują w postaci kilkunastu wyraźnych, relatywnie dużych i odosobnionych stanowisk, graniczących z kompleksami leśnymi lub powierzchniami stepowymi. Stara akumulacyjna rzeźba eoliczna (różnorodne wydmy, zachowane w niektórych miejscach pod pokrywą tajgi) jest współcześnie rozwie-wana: dominuje tu zatem deflacyjny typ rzeźby, współczesna eoliczna rzeźba akumulacyjna ma natomiast znaczenie dru-gorzędne. Obszary rozwoju współczesnej rzeźby eolicznej są na omawianym obszarze istotne pod względem rekreacyj-nym, powodują większe zróżnicowanie rzeźby, wzrost bioróżnorodności, a działalność rekreacyjna na tych obszarach może prowadzić do degradacji ich potencjału.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectlake Baikalpl_PL
dc.subjectOlkhonpl_PL
dc.subjectshore zonepl_PL
dc.subjectaeolian processes and landformspl_PL
dc.titleContemporary aeolian processes and landforms on the Baikal Lake shore : gneral remarkspl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalActa Geographica Silesianapl_PL
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczypek_Contemporary_aeolian_processes_and_landforms.pdf1,79 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons