Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6847
Title: Issledovania na Kavkaze Innokentia Petrovica Gerasimova
Authors: Snytko, Walerian A.
Sobisevic, Aleksej V.
Szczypek, Tadeusz
Keywords: Kaukaz; I. P. Gierasimow; Alpy; kaukaskie wody mineralne; geomorfologia; Stara Płanina; geograficzna analiza porównawcza; gleby brązowe
Issue Date: 2016
Citation: Acta Geographica Silesiana, [T.] 22 (2016), s. 77-82
Abstract: Praca doty-czy dziedzictwa naukowego akademika I. P. Gierasimowa (1905–1985), który wniósł wielki wkład w rozwój geomor-fologii, geologii czwartorzędu, litologii, geochemii, tektoniki i gleboznawstwa. Znaczące prace badawcze przeprowadził na Kaukazie, gdzie opracował nowe podejścia metodologiczne dotyczące roli procesów geomorfologicznych w rozwoju Ziemi. Szczególną uwagę autorzy zwrócili na rezultaty zorganizowanych przez I. P. Gierasimowa międzynarodowych projektów „Alpy - Каukaz” i „Каukaz - Stara Płanina”. Przedstawiono też znaczenie jego badań odnośnie do gleb kau-kaskich oraz zaproponowanej teorii pochodzenia lakkolitów piatigorskich .
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6847
ISSN: 1897–5100
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Snytko_Issledovania_na_Kavkaze.pdf1,06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons