Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6865
Tytuł: Refleksje wokół studium indywidualnego przypadku z doświadczeń własnych o (nie)poprawnościach i dobrych zwyczajach
Autor: Moczia, Krystyna
Słowa kluczowe: individual case study; ethics in research; self-reflection
Data wydania: 2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Z. Gajdzica, M. Bełza, D. Prysak (red.), "Wybrane zagadnienia metodologii i metodyki badań w obszarze niepełnosprawności i codzienności osób z niepełnosprawnością". (S. 121-132). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Nr Serii/Raportu: Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych, t. 23;
Abstrakt: The article presents a theoretical background of the case study method. The author refers to her own experiences in the research and the practices connected with the supervising the diploma works and the Master’s theses. The author acquaints with issues of the selected works and focuses on the advantages and disadvantages of the choice of relationship between the graduate and the respondent. The observations of the author relate to the ethical standards within the biographical research. The examples presented involve the research within the special education.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6865
ISSN: 2391-9973
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Moczia_Refleksje_wokol_studium_indywidualnego.pdf267,33 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons