Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6877
Title: W sidłach emocji i konwencji. Beata Przymuszała, 2016, “Smugi Zagłady. Emocjonalne i konwencjonalne aspekty tekstów ofiar i ich dzieci”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ss. 369
Authors: Juchniewicz, Andrzej
Keywords: Przymuszała; Smugi Zagłady. Emocjonalne i konwencjonalne aspekty tekstów ofiar i ich dzieci
Issue Date: 2017
Citation: "Postscriptum Polonistyczne" Nr 2 (2017), s. 267-276
Abstract: Recenzja książki Beaty Przymuszała: “Smugi Zagłady. Emocjonalne i konwencjonalne aspekty tekstów ofiar i ich dzieci”. Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016 Poznań.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6877
ISSN: 1898-1593
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Juchniweicz_w_sidlach_emocji_i_konwencji.pdf443,31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons