Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6888
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMadziar, Dawid-
dc.date.accessioned2018-10-24T11:46:47Z-
dc.date.available2018-10-24T11:46:47Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationWieki Stare i Nowe, T. 11 (2016), s. 184-188pl_PL
dc.identifier.issn1899-1556-
dc.identifier.issn2353‑9739-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/6888-
dc.description.abstractDzieje szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim doczekały się wielu opracowań, jednak brak wśród nich całościowego ujęcia problemu grupy społecznej nauczycieli szkół ludowych. Dlatego też tę lukę w historiografii postanowiła wypełnić Marzena Bogus swoją pracą Nauczyciele szkół ludowych Śląska Cieszyńskiego w XIX i na początku XX wieku. Uwarunkowania prawne i zawodowe. Autorka postawiła sobie za cel przedstawienie wszystkich aspektów działalności zawodowej grupy społecznej nauczycieli szkół ludowych Śląska Cieszyńskiego, także w kontekście jej miejsca i znaczenia wśród lokalnej inteligencji. Za najważniejszy problem badawczy uznała opisanie nauczycieli jako grupy społecznej w świetle założeń prawnych i kwalifikacji zawodowych, jakie wymagane były od kadry pedagogicznej w omawianym okresie. Uwzględniła w swoich rozważaniach problemy charakteryzujące relacje zawodowe nauczycieli oraz zależność w uwarunkowaniach historycznych, pedagogicznych i socjologicznych. Autorka określiła, że praca dotyczy nauczycieli, którzy uzyskali wymagane w danym okresie kwalifikacje uregulowane prawnie, pobierając za swoją pracę określone wynagrodzenie, i tych którzy nauczali w placówkach zatwierdzonych przez władze oświatowe, uwzględniając szkoły prywatne[…]pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectMarzena Boguspl_PL
dc.subjectNauczyciele szkół ludowych Śląska Cieszyńskiego w XIX i na początku XX wiekupl_PL
dc.titleTrudne ścieżki zawodowe dydaktyków Śląska Cieszyńskiego w XIX i na początku XX wieku : [M. Bogus: Nauczyciele szkół ludowych Śląska Cieszyńskiego w XIX i na początku XX wieku. Uwarunkowania prawne i zawodowe. Czeski Cieszyn-Częstochowa 2013]pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/reviewpl_PL
dc.relation.journalWieki Stare i Nowepl_PL
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Madziar_Trudne_sciezki_zawodowe_dydaktykow.pdf286 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons