Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6889
Title: „Skłócona spoistość” – romantyczna tradycja czy modernistyczny bunt? W kręgu poetyki Jacka Malczewskiego
Authors: Trela, Sandra
Keywords: Jacek Malczewski; poezja
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: S. P. Kukulak, J. Olejniczak (red.), "Wyjść poza tekst : literatura wobec tradycji i rzeczywistości". (S. 49-61). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Dopowiadać. Bez ustanku dopowiadać kunsztem malarskim rojącą się w głowie poezję, dopowiadać płótna formą poetycką, zawsze zbyt ciasną, by pomieścić tumany niemieszczące się w ramach obrazów. „Na tej czarnej matowej szybie smutnej teraźniejszości – pisał Jacek Malczewski do żony Marii z Gralewskich – przesuwają się […] obraz za obrazem w mojej biednej głowie – i przechodzą jak dymy, jak opary, ledwie dziesiąty, ledwie setny utrwalony jako tako”. Od lat młodzieńczych po starość próbował on utrwalać to, co udało mu się wyłowić z rozgorączkowanej wyobraźni nie tylko za pomocą pędzla. Pozostawił po sobie także dziesiątki rękopisów poetyckich, które „sprawiają wrażenie czegoś niezwykle bolesnego, napiętego, chorobliwie rozdrażnionego”, każą one powiązać ruch pędzla z ruchem pióra – wykreślić wspólny rytm jego zamysłu artystycznego. […]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6889
ISBN: 9788380129689
9788380129696
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trela_Sklocona_spoistosc_romantyczna_tradycja.pdf772,47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons