Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6891
Title: Wprowadzenie. O drogach poza tekst
Authors: Kukulak, Szymon Piotr
Olejniczak, Józef
Keywords: literatura; rzeczywistość; ideologia
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: S. P. Kukulak, J. Olejniczak (red.), "Wyjść poza tekst : literatura wobec tradycji i rzeczywistości". (S. 7-10). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Zamysłem niniejszego tomu jest przedstawienie kilku możliwych perspektyw na uchwycenie zagadnienia związków, jakie – w bardzo szerokim sensie – łączą literaturę i rzeczywistość. Książka zbiera teksty doktorantów czterech uniwersytetów: Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dla których bazę stanowiły pomysły zaprezentowane i dyskutowane wspólnie na dwóch konferencjach literaturoznawczych – Rozrachunki, porachunki, obrachunki (w Krakowie w 2014 roku) i Wstyd za literaturę (w Katowicach w 2015 roku).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6891
ISBN: 9788380129689
9788380129696
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kukulak_Wprowadzenie_O_drogach_poza_tekst.pdf415,97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons