Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6894
Title: Wstęp
Authors: Madej, Grzegorz
Nawrot, Dariusz
Keywords: Sułkowscy; historia polski XVIII-XX wieku
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: D. Nawrot, G. Madej (red.), " Zapomniani książęta? : Sułkowscy w XVIII-XX wieku" (S. 7-12). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Najsłynniejszym członkiem familii Sułkowskich, znanym nie tylko z dzieł historyków, był „oficer niespełnionych nadziei”, poległy podczas wyprawy egipskiej w Kairze, adiutant i przyjaciel Napoleona Bonaparte, Józef Sułkowski. Jego pochodzenie i droga życia po dziś dzień budzą wiele wątpliwości, a także rozgrzewają wyobraźnię1. W jego cieniu pozostaje drugi z Sułkowskich, który zapisał się na trwale w historii Polski w XVIII wieku, faworyt Augusta III i twórca książęcej linii rodu, Aleksander Józef Sułkowski. Także on, z racji niezwykłej kariery oraz roli politycznej, był bohaterem wielu opracowań historycznych2. Uwadze badaczy umknęli jednak pozostali przedstawiciele linii książęcej Sułkowskich. Nieliczni z nich, żyjący w XVIII, XIX i XX wieku, doczekali się biogramów czy wymagających dużych uzupełnień opracowań[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6894
ISBN: 9788380129214
9788380129221
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Madej_Wstep.pdf657,38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons