Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6903
Title: Piotr Kołakowski, Andrzej Krzak: „Sprawa majora Jerzego Sosnowskiego w świetle dokumentów analitycznych Oddziału II SG WP i zeznań Franza Heinricha Pfeifera” - recenzja
Authors: Graczyk, Konrad
Keywords: Jerzy Sosnowski; wywiad wojskowy; historia polskich służb specjalnych
Issue Date: 2016
Citation: Z Dziejów Prawa, T. 9 (2016), s. 171-175
Abstract: Recenzja książki: Piotra Kołakowskiego i Andrzeja Krzaka: „Sprawa majora Jerzego Sosnowskiego w świetle dokumentów analitycznych Oddziału II SG WP i zeznań Franza Heinricha Pfeifera”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6903
ISSN: 1898-6986
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Graczyk_Piotr_Kolakowski_Andrzej_Krzak.pdf329,21 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons