Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6908
Title: Mirosław Szumiło: „Roman Zambrowski 1909—1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce”- recenzja
Authors: Lityński, Adam
Keywords: Mirosław Szumiło; Roman Zambrowski; komunizm; Polska
Issue Date: 2016
Citation: Z Dziejów Prawa, T. 9 (2016), s. 183-190
Abstract: Recenzja książki Mirosława Szumiło: „Roman Zambrowski 1909—1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce”. Warszawa: IPN, 2014, 527 s. + ilustracje.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6908
ISSN: 1898-6986
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Litynski_Miroslaw_Szumilo_Roman_Zambrowski.pdf351,65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons