Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6919
Title: Zapowiedź praworządnej policji. O wyroku Pruskiego Najwyższego Sądu Administracyjnego z 14 czerwca 1882 r.
Authors: Graczyk, Konrad
Keywords: policja; wyrok Pruskiego Najwyższego Sądu Administracyjnego
Issue Date: 2016
Publisher: Warszawa : Koło Naukowe Historii Prawa "Sapientia Iuris", Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Citation: U. Comi, W. Giemza (red.), “Państwo i konstytucja na przestrzeni dziejów : publikacja pokonferencyjna” (S. 1-11). Warszawa : Koło Naukowe Historii Prawa "Sapientia Iuris", Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Abstract: Przedmiotem rozważań jest wyrok zapadły w efekcie sporu między obywatelem a policją. Dla zrozumienia motywów i znaczenia orzeczenia konieczne wydaje się przytoczenie ewolucji prawa państwowego, która dokonała się w Niemczech. Zasadniczym zagadnieniem dla rozstrzygnięcia była bowiem dokonana przez sąd redefinicja zakresu pojęcia policji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6919
ISBN: 978-83-63697-39-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Graczyk_Zapowiedz_praworzadnej_policji.pdf2,76 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons