Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6966
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMatysek, Anna-
dc.date.accessioned2018-11-06T12:35:36Z-
dc.date.available2018-11-06T12:35:36Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationNowa Biblioteka, nr 2 (2018), s. 65-81pl_PL
dc.identifier.issn2451-2575-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/6966-
dc.description.abstractOtwarte czasopisma naukowe odgrywają coraz większą rolę w komunikacji naukowej, a ze względu na nieograniczony dostęp do ich treści mogą być częściej czytane i cytowane niż czasopisma rozpowszechniane w sposób tradycyjny. Celem artykułu jest przedstawienie stanu ilościowego czasopism otwartych z nauk humanistycznych. Szczegółową analizą objęte zostały polskie czasopisma z zakresu bibliologii i informatologii. W artykule zestawiono wyniki badań z 2014 i 2018 r., dotyczących m.in. widoczności poszczególnych tytułów w katalogach otwartych czasopism, strategii wydawania czasopism i stosowania licencji Creative Commons czy oprogramowania wykorzystywanego do udostępniania artykułów. Ilościowe zestawienia poszczególnych kryteriów pokazują, jak na przestrzeni ostatnich czterech lat Open Access rozwijał się w bibliologii i informatologii.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectCzasopisma bibliologiczne i informatologicznepl_PL
dc.subjectCzasopisma elektronicznepl_PL
dc.subjectDirectory of Open Access Journalspl_PL
dc.subjectElectronic Journals Librarypl_PL
dc.subjectJournals for Freepl_PL
dc.subjectOpen Accesspl_PL
dc.subjectOtwarte czasopismapl_PL
dc.titleOtwarte czasopisma w naukach humanistycznych. Analiza ilościowa na przykładzie bibliologii i informatologiipl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalNowa Bibliotekapl_PL
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matysek_Otwarte_czasopisma_w_naukach_humanistycznych.pdf677,71 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons