Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/697
Tytuł: Metapoezja : o świadomości twórczej Stanisława Grochowiaka
Autor: Kaleta-Łuczynowicz, Patrycja
Promotor: Kisiel, Marian
Słowa kluczowe: Stanisław Grochowiak krytyka i interpretacja; Genologia poetycka
Data wydania: 2016
Wydawca: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstrakt: The work is dedicated to the analysis and interpretation of selected themes in poetry of Stanislaw Grochowiak. The inicial hypothesis is the belief that self-reflexive poetry occupies a special place in the Grochowiak’s work. Most fully, creative awareness manifests itself when author uses particular poetic genres. This paper is therefore an attempt to present poetic genology of Stanislaw Grochowiak through poetic prayers, sonnets, haiku and poem. Geno-logical decisions concerning: poems naming, giving forms of specific genres and using pat-terns in a certain way, supplemented by metapoetry reflections are the most important ges-tures, determining the shape of Stanislaw Grochowiak’s creative awareness.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/697
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kaleta_Luczynowicz_Metapoezja.pdf1,78 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w RE-BUŚ są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.