Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6987
Tytuł: Półka literacka 2016
Autor: Nęcka, Agnieszka
Słowa kluczowe: Polish prose and poetry after 1989; readers‘ preferences; publishing market; identity; past
Data wydania: 2017
Źródło: "Postscriptum Polonistyczne" Nr 1 (2017), s. 289-302
Abstrakt: The article presents the most important and the most interesting prose and poetry publications that appeared in 2016. Last year was marked by the dominance of well-known authors (such as Joanna Bator, Anna Dziewit-Meller, Gaja Grzegorzewska, Jerzy Sosnowski, Szczepan Twardoch, Zośka Papużanka, Andrzej Busza, Tadeusz Dąbrowski, Marcin Świetlicki or Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki) and proved that books that consider identity problems or facing the demons of the past can attract positive responses from readers.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6987
ISSN: 1898-1593
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Necka_polka_literacka_2016.pdf494,53 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons