Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6999
Tytuł: Fourth generation of fermions and the magnetic moment of the neutrino
Autor: Czyż, Henryk
Kołodziej, Karol
Zrałek, Marek
Słowa kluczowe: fermions; neutrino
Data wydania: 1988
Źródło: Acta Physica Polonica. B, 1988, no. 5, s. 435-436
Abstrakt: There exist many various speculations on the magnetic moments of the neutrinos [1]. In the light of the recent papers [2] a big magnetic moment of the neutrino can explain the solar neutrino flux puzzle. In any case, whether it is true [2] or not [3] it is worth to investigate, what is the limit of the magnetic moment of the neutrino within the Glashow- -Salam-Weinberg (GSW) model[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6999
ISSN: 0587-4254
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNŚiT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Czyz_Fourth_generation_of_fermions.pdf278,71 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons