Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7008
Tytuł: carlomat_3.1 - a tool for describing photon radiation in electron-positron annihilation to hadrons at low energies
Autor: Kołodziej, Karol
Słowa kluczowe: carlomat_3.1; promieniowanie fotonowe; anihilacja elektron-pozyton
Data wydania: 2017
Źródło: Acta Physica Polonica B, Vol. 48, no. 12 (2017), s. 2261-2265
Abstrakt: A current version of the multipurpose program carlomat offers a possibility of taking into account either the initial-or final-state radiation separately, or both at a time. It allows to include the electromagnetic charged pion form factor in processes with charged pion pairs and to perform the U(1) gauge invariance tests in an easy way. In this paper, I will illustrate how those new capabilities of the program can be utilized in the description of the electron-positron annihilation to hadrons at low energies.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7008
DOI: 10.5506/APhysPolB.48.2261
ISSN: 0587-4254
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNŚiT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kolodziej_carlomat_3.1_a_tool_for_describing_photon.pdf607,48 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons