Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7063
Tytuł: Literatura szyta na miarę. Jerzy Jarzębski, „Proza: wykroje i wzory”, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2016, ss. 431
Autor: Żórawska, Natalia
Słowa kluczowe: Proza: wykroje i wzory; Jerzy Jarzębski
Data wydania: 2016
Źródło: "Postscriptum Polonistyczne" Nr 2 (2016), s. 231-234
Abstrakt: Recenzja książki Jerzego Jarzębskiego, „Proza: wykroje i wzory”, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2016, ss. 431
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7063
ISSN: 1898-1593
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zorawska_literatura_szyta_na_miare.pdf373,64 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons