Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7063
Title: Literatura szyta na miarę. Jerzy Jarzębski, „Proza: wykroje i wzory”, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2016, ss. 431
Authors: Żórawska, Natalia
Keywords: Proza: wykroje i wzory; Jerzy Jarzębski
Issue Date: 2016
Citation: "Postscriptum Polonistyczne" Nr 2 (2016), s. 231-234
Abstract: Recenzja książki Jerzego Jarzębskiego, „Proza: wykroje i wzory”, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2016, ss. 431
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7063
ISSN: 1898-1593
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zorawska_literatura_szyta_na_miare.pdf373,64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons