Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7105
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorJaskółowa, Ewa-
dc.date.accessioned2018-11-19T10:12:23Z-
dc.date.available2018-11-19T10:12:23Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio N, Vol. 2 (2017), s. 231-248pl_PL
dc.identifier.issn2451-0491-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/7105-
dc.description.abstractAutorka przedstawiła analizę powieści I. Fin pt. Podróż w kontekście kulturowych badań emocji prowadzonych przez A. Wierzbicką. Podstawę dla refleksji literaturoznawczej stanowią kulturowe badania językoznawcze, które pokazują zależności między sposobem artykułowania emocji a kulturowym zapleczem ludzi mówiących danym językiem. Badania te podsunęły autorce artykułu pomysł oglądu sytuacji emocjonalnych zapisanych w powieści I. Fink, sposobu ich artykulacji i konsekwencji wynikających z podejmowania swoistych „gier” w sytuacji zagrożenia życia w czasach Zagłady. Konkluzją opracowania jest stwierdzenie konieczności uwrażliwiania młodzieży szkolnej na zjawisko, które można by określić mianem „językowego obrazu emocji”, który jest uzależniony od kultury, w jakiej wychowują się użytkownicy danego języka oraz związanymi z nią doświadczeniami egzystencjalnymi.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectemocjepl_PL
dc.subjectHolokaustpl_PL
dc.subjectocaleniepl_PL
dc.subjectpodróżpl_PL
dc.subjectŻydówkipl_PL
dc.titleEmocje w narracjach o Zagładzie. Przykład powieści Idy Fink “Podróż”pl_PL
dc.title.alternativeEmotions in Narratives of Holocaust. The Example of The Journey by Ida Finkpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio Npl_PL
dc.identifier.doi10.17951/n.2017.2.231-
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jaskola_Emocje_w_narracjach_o_Zagladzie.pdf357,36 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons