Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7125
Tytuł: New Developments in carlomat
Autor: Kołodziej, Karol
Słowa kluczowe: techniki obliczeniowe; symulacje; zastosowania metod Monte Carlo; kwarki
Data wydania: 2011
Źródło: Acta Physica Polonica B, Vol. 42, no. 11 (2011), s. 2477-2483
Abstrakt: New developments in carlomat, a program for automatic computation of the lowest order cross-sections, are presented. They include improvements of the phase integration routines and implementation of extensions of the Standard Model, such as scalar electrodynamics or the anomalous Wtb coupling including operators of dimension up to five.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7125
DOI: 10.5506/APhysPolB.42.2477
ISSN: 0587-4254
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNŚiT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kolodziej_New_developments_in_carlomat.pdf527,09 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons