Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/714
Tytuł: Synteza bloków budulcowych dla farmacji i chemii metodą katalizy heterogenicznej w układzie nano-Pd/Cu
Autor: Korzec, Mateusz
Promotor: Polański, Jarosław
Słowa kluczowe: Nanocząstki metali; Pallad związki; Materiały nanokrystaliczne; Kataliza homogeniczna.
Data wydania: 2016
Wydawca: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstrakt: Nanocatalytic system has been investigated in synthesis of selected compounds with potential application in pharmacy and chemistry. The study goal was to determinate the catalytic activity of various bimetallic materials consisting of Pd nanoparticles on the target carriers, such as Ag, AgO, Cu, CuO, Ni. The assays were performed in Sonogashira coupling as a model reaction. This allowed to select the active catalyst, i.e., nanosized palladium particles dispersed on the electrolytic copper (PdNPs/Cu). The method for the preparation of the catalyst and its modification was investigated. In a series of further studies different types of reactions using PdNPs/Cu catalyst were tested. The results that were obtained show high activity of the studied catalyst in the reactions of terminal alkynes with halogen derivatives. The examples of such reactions are: Sonogashira and Cadiota-Chodkiewicz cross coupling and cycloaddition azide-alkyne. In the course of the studies, a potential factors affecting high catalytic activity PdNPs/Cu were identified. Sonogashira coupling products were used for the preparation of the new styrylquinolines which have been described as new group of fluorescent dyes suitable for microscopic imaging of biological structures. The structure of all compound was confirmed by 1H and 13C NMR, ESI-MS analyses, while the purity of a compound was confirmed by: ED-XRF, ICP-MS, HPLC. The obtained catalysts were characterized by means of XPS, TEM, SEM + EDX, XRD.
Opis: Praca realizowana w ramach grantu „ORGANOMET” Nr PBS2/A5/40/2014. Autor otrzymał stypendium w ramach projektu DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/714
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Korzec_Synteza_blokow_budulcowych_dla_farmacji.pdf13,64 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w RE-BUŚ są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.