Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7143
Title: O(d)słanianie tajemnic "kraju w dole globusa". Magdalena Bąk, „Gdzie diabeł (tasmański) mówi dobranoc. Wizerunek Australii w literaturze polskiej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, ss. 212 - recenzja
Keywords: Magdalena Bąk; Gdzie diabeł (tasmański) mówi dobranoc. Wizerunek Australii w literaturze polskiej
Issue Date: 2016
Citation: "Postscriptum Polonistyczne" Nr 1 (2016), s. 251-255
Abstract: "Australia – „kraj w dole globusa” – kojarzy się przede wszystkim z egzotyką, oddaleniem, eukaliptusami, misiami koala, kangurami, usytuowanymi nad morzem domami, złotonośnymi polami czy przyrodniczą i kulturową odmiennością. Jest to wszakże dość upraszczający i schematyzujący obraz. Mimo że Australia uważana jest nadal za przestrzeń geograficznie dość odległą, a co za tym idzie: przerażającą i zarazem fascynującą, to jednak jej ślady odcisnęły – mniej lub bardziej widoczne – piętno w literaturze polskiej." […]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7143
ISSN: 1898-1593
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Necka_odslanianie_tajemnic_kraju_na_dole_globusa.pdf351,52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons