Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7148
Title: Język polski w krainie kangurów. Robert Dębski, „Dwujęzyczność angielsko-polska w Australii. Języki mniejszościowe w dobie globalizacji i informatyzacji”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, ss. 249
Authors: Zok-Smoła, Aleksandra
Keywords: Robert Dębski; Dwujęzyczność angielsko-polska w Australii. Języki mniejszościowe w dobie globalizacji i informatyzacji
Issue Date: 2016
Citation: "Postscriptum Polonistyczne" Nr 1 (2016), s. 245-250
Abstract: Recenzja książki Roberta Dębskiego: „Dwujęzyczność angielsko-polska w Australii. Języki mniejszościowe w dobie globalizacji i informatyzacji”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, ss. 249.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7148
ISSN: 1898-1593
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zok_Smola_jezyk_polski_w_krainie_kankurow.pdf369,75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons