Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7198
Title: Kształcenie nauczycieli w krajach Unii Europejskiej
Authors: Grabowska, Barbara
Keywords: marginalizacja przygotowania pedagogiczno-psychologicznego kształcenie nauczycieli;; Kraje Unii Europejskiej; polityka edukacyjna; kształcenie nauczycieli
Issue Date: 2014
Publisher: Kijowski Uniwersytet im. Borysa Grinczenki, WSP ZNP w Warszawie
Citation: Osvitologia, Nr 3 (2014), s. 40-45
Abstract: W tekście autorka podejmuje kwestie polityki oświatowej w zakresie kształcenia nauczycieli. Charakteryzuje standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w Polsce i – wykorzystując wyniki raportu Kluczowe dane dotyczące nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie – omawia wskaźniki kształcenia nauczycieli w Europie. Autorka wskazuje na marginalizację przygotowania pedagogiczno-psychologicznego i dydaktycznego przyszłych nauczycieli w Polsce.
Description: EDU CAT ION OF TEACHERS IN EUROPEA N UNION COU NTRIES What is explored in the text are the issues of educational politics concerning teacher training. The author characterizes the standards of education which prepares for the teaching work in Poland and (applying the results of the report Key Data on Teachers and School Leaders in Europe) discusses the parameters of teacher training in Europe. These results in indicating the marginalization of pedagogical-psychological and didactic preparation of future teachers in Poland. Keywords: marginalization of the pedagogical and psychological training; educational policies; teachers` training; countries of the European Union.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7198
ISSN: 2226-3012
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grabowska_Ksztalcenie_nauczycieli_w_krajach_unii_europejskiej.pdf450,75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons