Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7257
Tytuł: Multiferroic Aurivillius-type Bi6 Fe 2−xMnxTi3O18 (0 ≤ x ≤ 1.5) ceramics with negative dielectric constant
Autor: Bartkowska, Joanna Agnieszka
Bochenek, Dariusz
Niemiec, Przemysław
Słowa kluczowe: Aurivillius phase; dielectric constant; EDS; microstructure; multiferroics
Data wydania: gru-2018
Źródło: Applied Physics A, Vol. 124 (2018), Art. No. 823
Abstrakt: Aurivillius-type ceramics Bi6Fe2−xMnxTi3O18 x = 0, 0.3, 0.9, 1.5 were obtained by a solid-state reaction method using high-purity TiO2, Bi2O3, Fe2O3 and Mn2O3 powders. The milled powder was calcined at 1113 K for 4 h. After calcination, the powder was milled again than pressed into pellets and sintered at 1213 K for 4 h. It was detected that the addition of manganese ions to the multiferroic five-layer Aurivillius-type structure affects the size of the grains. It was found that, the certain amount of manganese ions causes that the polarization of the material doped by them, have the direction opposite to the direction of the applied electric field. The doped material behaves like dia-electric material. The presented research complements the research concerning the Aurivillius ceramics doped with manganese. An attempt was made to explain the reasons for the negative values of dielectric constant and dielectric loss, that occur in manganese-doped five-layer Aurivillius type ceramics and which have not been described in the literature so far.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7257
DOI: 10.1007/s00339-018-2247-4
ISSN: 0947-8396
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNŚiT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bartkowska_Multiferroic_Aurivillius_type.pdf4,36 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons