Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7297
Tytuł: Transformacje języka polityki a media (1918-1939): prezydenckie przemówienia radiowe i dyskurs publiczny II RP
Tytuł równoległy: Transformations of the language of politics and media (1918-1939): The President’s radio speaches and public discourse of the Second Polish Republic
Autor: Maj, Anna
Słowa kluczowe: język polityki; komunikowanie polityczne; mass media; nowe media; dyskurs medialny; przemówienie radiowe; II RP
Data wydania: 2018
Źródło: Roczniki Humanistyczne, T. 66, z. 6 (2018), s. 93-109
Abstrakt: The aim of this paper is to show communication and cultural aspects of transformations of the language of politics which took place as the result of the impact of development of media technologies and social processes of 20th century, which have formed public doscourse. The analysis describes the phenomenon of the language of politics or — widely — political communication in the context of mass media. Using the elements of content analysis method, the author made the attempt to analyse and interpret historical material. Analysed media content, which senders were the major politicians of the epoch of Second Polish Republic, as well as their attitude towards new media of that time. Giving the analysis of the political discourse of the epoch, and reflecting on differencies in communication process at the beginning of the rebirth of Polish state in comparing to the contemporariness, the paper was the attempt to indicate the tendencies of transformations of political communication and the language of politics, which appeared in 20th century and to some extent survived up to these days, even if the media and technologies of dissemination of information and political autopresentation have changed.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7297
DOI: 10.18290/rh.2018.66.6-6
ISSN: 0035-7707
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Maj_Transformacje_jezyka_polityki_a_media.pdf431,74 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons