Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7306
Tytuł: Zbiory muzyczne Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego Oddział w Cieszynie. Rekonesans badawczy
Autor: Kudelska, Elżbieta
Słowa kluczowe: zbiory muzyczne w bibliotece; bibliotekarstwo
Data wydania: 2013
Źródło: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2013, nr 3, s. 142-151
Abstrakt: Cieszyn has nurtured many enlightened people who have sacrifi ced their time and effort on developing education. The multiculturalism of the people living there has inspired the research and exploration of knowledge of folklore and folk art in the artistic, musical and literary aspects. In this context, the Music Institute strongly refl ects its presence educating future teachers, organists, members of folk bands, and small instrumental formations. In response to the demands of teachers and youth educators, the library collects relevant literature. Its collection has contemporary works, as well as many unique journal titles from the early 20th century. The collection of sheet music and audio documents (CDs) is extensive.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7306
ISSN: 1734-6576
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (BUŚ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kudelska_Zbiory_muzyczne_Biblioteki_Uniwersytetu_Slaskiego.pdf666,46 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons