Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7313
Title: Kultura muzyczna Katowic i jej dzieje - recenzja
Authors: Warząchowska, Bogumiła
Keywords: Kultura muzyczna Katowic i jej dzieje; muzyka na Śląsku
Issue Date: 2013
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2013, nr 3, s. 173-177
Abstract: Kultura muzyczna Katowic i jej dzieje to publikacja obejmująca szerokie spektrum zagadnień muzycznych na Śląsku. Tego typu wydawnictwa wnoszą nowe spojrzenie na kształt życia muzycznego Katowic, będąc wielokrotnie jedynym materiałem dokumentującym ten rodzaj sztuki. Czerpiąc z bogatych tradycji poprzedników, twórcy i odtwórcy muzyki przekazują młodemu pokoleniu wartości dzieła muzycznego w wieloaspektowym przekazie. Słowa uznania i podziękowania należą się tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i rozpowszechnienia tak cennej źródłowej i monografi cznej publikacji[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7313
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Warzachowska_Kultura_muzyczna_Katowic_recenzja.pdf413,52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons