Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7314
Tytuł: Muzeum Organów Śląskich - recenzja
Autor: Lubojańska, Eliza
Słowa kluczowe: Muzeum Organów Śląskich; muzyka organowa
Data wydania: 2013
Źródło: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2013, nr 3, s. 183-185
Abstrakt: Omawiana publikacja to bogato ilustrowany album. Książka jest dwujęzyczna: równolegle w wersji polskiej i angielskiej, dodatkowo zawiera streszczenie w języku niemieckim. Praca powstała dzięki dotacji finansowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako element prac badawczych zespołu naukowego, powołanego w ramach programu badawczego zatytułowanego „Stworzenie Archiwum Organologicznego przy Muzeum Organów Śląskich” (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki). W skład zespołu badawczego projektu wchodzą następujące osoby: Julian Gembalski (kierownik), Marek Urbańczyk, Stanisław Pielczyk (asystent), Marta Kogut. W zamierzeniu autorów publikacja jest przeznaczona dla miłośników organów i muzyki organowej i ma na celu przede wszystkim upowszechnienie wyników badań naukowych. Może również służyć jako pomoc „w odkryciu piękna instrumentu, który od kilku stuleci współtworzył oblicze europejskiej kultury” [s. 11].[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7314
ISSN: 1734-6576
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (BUŚ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Lubojanska_Muzeum_Organow_Slaskich_recenzja.pdf392,24 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons