Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7315
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSzulc, Jolanta-
dc.date.accessioned2018-12-05T07:36:53Z-
dc.date.available2018-12-05T07:36:53Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationBibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2013, nr 4, s. 11-12pl_PL
dc.identifier.issn1734-6576-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/7315-
dc.description.abstractPodstawowe cele i zasady normalizacji omówiono w Ustawie z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji, w której zapisano, że jest to „działalność zmierzającą do uzyskania optymalnego, w danych okolicznościach, stopnia uporządkowania w określonym zakresie, poprzez ustalanie postanowień przeznaczonych do powszechnego i wielokrotnego stosowania, dotyczących istniejących lub mogących wystąpić problemów” (Art. 2). Pojęcie normalizacji oraz inne terminy, takie jak norma, dokument normatywny, konsens zdefi niowano w normie PN-EN 45020:2009 Normalizacja i dziedziny związane – Terminologia ogólna, która jest polskim odpowiednikiem EN 45020:2006 Standardization and related activities – General vocabulary (ISO/IEC Guide 2:2004). Norma ta ma na celu ułatwienie wzajemnego porozumienia między członkami organizacji normalizacyjnych, a także ich kontaktów z różnymi instytucjami rządowymi i pozarządowymi biorącymi udział w działalności normalizacyjnej na szczeblu międzynarodowym, regionalnym i krajowym[…]pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/*
dc.subjectnormalizacjapl_PL
dc.subjectbibliotekarstwopl_PL
dc.titleO normalizacji i standardachpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalBibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowypl_PL
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szulc_O_normalizacji_i_standardach.pdf332,69 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons