Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7317
Title: ISO Statutes - recenzja
Authors: Matysek, Anna
Keywords: ISO Statutes; Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
Issue Date: 2013
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2013, nr 4, s. 160-162
Abstract: Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna kierunki i tryb działania deklaruje w statucie. Statut jest aktem prawnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania danego podmiotu. Wydany w 2012 r. ISO Statutes jest już szesnastą wersją tego dokumentu. W dwudziestu czterech artykułach zawarto m.in.: nazwę organizacji, przedmiot działalności, zasady członkostwa, strukturę organizacyjną, relacje z innymi międzynarodowymi organizacjami, zasady finansowania, informację o siedzibie i charakterze organizacji, publikacjach i dokumentach organizacji, zasady zmian statutu i polityki, procedury prawne[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7317
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matysek_ISO_Statutes_recenzja.pdf374,35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons