Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7330
Title: Le edizioni postbelliche di K. I. Gałczyński : storia di una ricezione
Authors: Wilkoń, Teresa
Keywords: Konstanty Ildefons Gałczyński; recepcja; polska poezja; popularność; realizm socjalistyczny
Issue Date: 2014
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2014, nr 4, s. 73-79
Abstract: Artykuł dotyczy publikacji utworów K.I. Gałczyńskiego od czasu jego powrotu do kraju w 1946 r. do śmierci poety w grudniu 1953 r. Ponieważ popularność poety stale rosła i po jego śmierci osiągnęła wysokie - jak na poezję - nakłady 35 tys. egzemplarzy, autorka uwzględniła też wydawnictwa z lat 1954-1956. Gałczyńskiego czytali ludzie różnych zawodów i środowisk, młodzi licealiści i studenci, robotnicy. Autorka artykułu starała się odpowiedzieć na pytanie, skąd w owych bardzo trudnych dla literatury czasach realizmu socjalistycznego brała się jego popularność i wielka sympatia, jaką cieszył się wśród odbiorców. Jednym z głównych źródeł była pewna niezależność duchowa i artystyczna poety, umiejętność wprowadzenia do utworów obrazów, refleksji, wątków, motywów, które de facto oznaczały odrzucenie realizmu socjalistycznego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7330
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wilkon_Le_edizioni_postbelliche_di_K_I_Galczynski.pdf413,65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons