Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7341
Title: Fizyczna przestrzeń biblioteki - recenzja
Authors: Caban, Małgorzata
Keywords: Fizyczna przestrzeń biblioteki; bibliotekarstwo
Issue Date: 2014
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2014, nr 1, s. 153-157
Abstract: Wraz z rosnącą liczbą elektronicznych źródeł informacji i rozwojem nowoczesnych technologii, które pozwalają korzystać z tych źródeł w każdym miejscu i o dowolnej porze dnia lub nocy, znacznie zmienia się rola bibliotek we współczesnym świecie. Biblioteki nie mogą już pozostawać jedynie książnicami gromadzącymi i udostępniającymi dokumenty, lecz muszą przeobrażać się w instytucje pełniące funkcję przestrzeni społecznej, czyli stawać się tzw. trzecim miejscem. Bibliotekarze-praktycy, autorzy 19 artykułów zebranych w książce Fizyczna przestrzeń biblioteki pod redakcją Mai Wojciechowskiej, skupili się na zagadnieniach związanych z przystosowaniem fi zycznej przestrzeni biblioteki, a więc jej budynku i pomieszczeń, do pełnienia roli miejsca spotkań[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7341
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Caban_Fizyczna_przestrzen_biblioteki.pdf413,26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons