Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7350
Title: Spotkania kierowników bibliotek prawniczych
Authors: Gburska, Danuta
Keywords: bibliotekarstwo; biblioteki prawnicze
Issue Date: 2014
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2014, nr 2, s. 160-164
Abstract: Od dziesiątków lat współpracują w Polsce biblioteki różnych typów. Kontakty, współpraca, pomoc, wymiana doświadczeń nie tylko z czytelnikami ale i z bibliotekarzami innych bibliotek naukowych, to podstawa pracy bibliotekarza. Spotkania w ramach sieci bibliotek Uniwersytetu Śląskiego, z bibliotekarzami w czasie zakupów księgarniach, na corocznych Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie, pozwalały na krótką wymianę myśli i doświadczeń z pracy, podzielenie się informacjami o nabytkach, oczekiwaniach i problemach czytelników, jednak nie były wystarczające[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7350
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gburska_Spotkania_kierownikow_bibliotek_prawniczych.pdf355,39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons