Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7371
Title: Witolda Wojtkiewicza ilustracje do "Historii maniaków" Romana Jaworskiego
Authors: Kłosiński, Krzysztof
Keywords: Witold Wojtkiewicz; Roman Jaworski
Issue Date: 2002
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: I. Opacki, B. Mazurkowa (red.), "Dzieło literackie i książka w kulturze : studia i szkice ofiarowane Profesor Renardzie Ocieczek w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 493-501). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: „Słucham Jaworskiego i widzę Wojtkiewicza, patrzę na Wojtkiewicza i słyszę Jaworskiego” — to zdanie może mieć dwie wykładnie. Wybierzmy pierwszą: „Jest to stosunek zamka do klucza, przy czym zamkiem jest Jaworski, a kluczem — Wojtkiewicz.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7371
ISBN: 8322611412
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klosinski_Witolda_Wojtkiewicza_ilustracje_do.pdf509,87 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons