Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7392
Title: ISO strategic plan 2011–2015. Solutions to Global Challenges - recenzja
Other Titles: Plan strategiczny ISO 2011–2015. Rozwiązania dla globalnych wyzwań - recenzja
Authors: Szulc, Jolanta
Keywords: Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna; ISO
Issue Date: 2013
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2013, nr 4, s. 163-165
Abstract: W pracach Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) uczestniczy 163 członków, którymi są narodowe (krajowe) instytucje ds. standaryzacji, reprezentujące kraje uprzemysłowione, rozwijające się i będące w okresie transformacji. ISO opracowała 19 500 standardów (norm) dla biznesu, rządu i społeczeństwa wraz z praktycznymi narzędziami w trzech obszarach zrównoważonego rozwoju: ekonomicznym, środowiskowym i społecznym. Standardy ISO dostarczają rozwiązań dla prawie wszystkich sektorów działalności człowieka, włączając rolnictwo, budownictwo, inżynierię mechaniczną, mechanikę, produkcję, dystrybucję, transport, urządzenia medyczne, technologie informacyjne i komunikacyjne, środowisko, energię, zarządzanie jakością, ocenę zgodności (certyfi kację) i usługi[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7392
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szulc_ISO_strategic_plan_2011_2015_recenzja.pdf362,67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons